Nieuws

Roelofs begeleidt aanbesteding en contract MJO kunstwerken voor de gemeente Opsterland

19-10-2015

Roelofs heeft voor de gemeente Opsterland het contract en de aanbestedingsleidraad geschreven van een contract voor MJO kunstwerken binnen de gemeente. Ook de gehele aanbesteding is door Roelofs begeleid.

De gemeente Opsterland wilde het beheer, onderhoud en storingsafhandeling van de kunstwerken aanbesteden. Dit is gebeurd middels een MJO (meerjarig onderhoud) D&C contract op basis van de UAV-gc voor de komende vier jaar (2015-2019). Binnen de scope van het project vallen 46 bruggen, 15 kades en 2 steigers. Het betreffen zowel vaste als beweegbare bruggen, variërend tussen fiets- voetgangersbruggen en verkeersbruggen.

Het contract, gegund aan de Boer en de Groot, omvat het op niveau houden van kunstwerken op basis van een beeldkwaliteitscatalogus. Daarnaast dienen storingen te worden gecoördineerd en opgelost.

Complete ontzorging voor gemeente
Op basis van de aard van het contract en de wens van de gemeente Opsterland om zoveel mogelijk ontzorgd te worden, wordt de beheersing van het contract systeemgericht uitgevoerd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de kwaliteitsborging van de opdrachtnemer.

De gemeente Opsterland wil via dit prestatiecontract onderstaande zaken waarborgen:

  • Behoud van kapitaal
  • Waarborgen beschikbaarheid van de bruggen
  • Waarborgen veiligheid gebruikers van de brug
  • Aansluitingen maken op het beeldkwaliteitsplan
  • Uiterlijke verzorging van de kunstwerken
  • Storingsafhandeling

Roelofs heeft een contractbeheersplan UAV-gc geschreven. De beheersing van het contract door Roelofs bestaat uit het toetsen van het naleveren van het kwaliteitsplan van de opdrachtnemer. Op deze manier wordt de gemeente Opsterland volledig ontzorgd.