Nieuws

Roelofs bundelt Social Return in Apeldoorn

20-03-2015

Kruising Oude Beekbergerweg anno 2014

In januari 2014 is het project ‘Verkabeling Hoogspanning – Apeldoorn Zuid’ van start gegaan. Een uniek project waarbij een 150 kV hoogspanningsleiding ondergronds werd gebracht in een bebouwde omgeving. Roelofs was verantwoordelijk voor alle voorbereidende en bijkomende werkzaamheden zoals diverse opruimwerkzaamheden, het verwijderen van het huidige rioolstelsel en vervangen door een nieuw GVK-riool en bovengrondse herinrichting van de openbare ruimte. De werkzaamheden van Roelofs zijn inmiddels gereed en het gehele project zal in 2015 opgeleverd worden.

Social return on investment
Roelofs wil een bijdrage leveren aan het vergroten van de werkgelegenheid rondom de uitvoering van projecten. Dit wordt gerealiseerd door mensen met enige afstand tot de arbeidsmarkt vanuit de verschillende overheden werk-, leer- en/of stageplekken aan te bieden. Ook bij het project ‘Verkabeling Hoogspanning – Apeldoorn Zuid’ heeft Roelofs Social Return ingezet. Tegelijkertijd was er bij een ander project in Apeldoorn weinig ruimte om aan de Social Return-verplichtingen te voldoen dus heeft Roelofs aangeboden om de projecten te bundelen, waarbij de Social Return-doelstelling ruimschoots gehaald werd! Lees meer over deze bundeling van Social Return in het magazine Stadswerk, bijlage social return.

Omgevingsmanagement
Tijdens de duur van het project is er ook in het bijzonder aandacht besteed aan het omgevingsmanagement. Er is optimaal rekening gehouden met het minimaliseren van de hinder voor de omgeving. De werkwijze was dusdanig afgestemd dat de dagelijkse gang van zaken zo goed mogelijk door kon gaan. Naast de gebruikelijke middelenmix zette het project vanwege de duur van het werk ook een Facebook en Twitter pagina in. De berichtgeving en updates werden door de betrokkenen erg gewaardeerd, ze konden het project volgen en begrepen waarom er bepaalde keuzes werden gemaakt. Het project is niet onopgemerkt voorbij gegaan, de gemeente Amsterdam schreef een artikel over de succesfactoren van social media en omgevingsmanagement van het project.  Lees meer

Roelofs is er trots op meegewerkt te mogen hebben aan dit mooie project en kijkt terug op een prettige samenwerking met de verschillende partijen. Het project is naar volle tevredenheid van iedereen uitgevoerd.