Nieuws

Roelofs eerste infrabedrijf met niveau 5 van vernieuwde CO2-prestatieladder!

10-10-2016

Vanaf 4 oktober 2016 is Roelofs conform de vernieuwde versie (3.0) van de CO2-prestatieladder gecertificeerd. Wederom is trede 5 gehaald, het hoogst mogelijke niveau. Dit als eerste infrabedrijf bij DNV-GL!

Roelofs onderbouwt haar klimaatambities met concrete interne doelstellingen en diverse keten initiatieven. In onze meerjaren visie is opgenomen dat we tot en met 2019 onze relatieve CO2-uitstoot jaarlijks met ten minste 1% reduceren. Door de kwalificatie voor de CO2-prestatieladder borgen we de voortgang en realisatie hiervan.

Handboek 3.0
Versie 3.0 van de CO2-prestatieladder is meer een CO2-managementsysteem geworden. Het vereist continue verbetering van inzicht, verdere CO2-reductiemaatregelen, communicatie en samenwerking in de bedrijfsvoering in het uitvoeren van projecten, maar ook zeker in de keten.

De overgang van versie 2.2 naar 3.0 is dan ook geen vanzelfsprekendheid. Roelofs heeft hierin een verdiepingsslag gemaakt in het CO2 managementsysteem.

Innoveren en leiderschap tonen
Volgens de DNV is niveau 5 weggelegd voor bedrijven die aantoonbaar innoveren, leiderschap tonen en de keten betrekken bij het reduceren van CO2. Wij zijn dan ook erg trots op het behaalde resultaat!

Kijk voor meer informatie op onze pagina CO2-prestatieladder.