Nieuws

Roelofs innovatief in Apeldoorn

19-05-2014

Roelofs wist in 2013 maar liefst vijf projecten in Apeldoorn binnen te halen. Een bijzondere prestatie vond ook Cobouw, hét blad met nieuws en ontwikkeling over de Nederlandse bouw. In de editie van 13 mei 2014 is er daarom aandacht voor Roelofs, ‘het vindingrijke infrabedrijf uit Den Ham’, en wordt het project verkabeling hoogspanning Apeldoorn Zuid uitgelicht.

“Roelofs is in het Apeldoornse Vogelkwartier Dura Vermeer, Heijmans en BAM te slim af. Niet de grote bouwers maar het vindingrijke infrabedrijf uit Den Ham helpt de volksbuurt van zijn bovengrondse hoogspanningsleidingen af.” Met deze woorden begint het artikel ‘Mkb verslaat de groten in Apeldoorn’ in de Cobouw. Ondanks de enorme prijzenslag wist Roelofs vorig jaar maar liefst vijf projecten in Apeldoorn binnen te halen. Apeldoorn wil innovatief zijn en past EMVI toe, iets waarin Roelofs excelleert.

In het artikel vertelt Arno Klein Goldewijk, projectleider van gemeente Apeldoorn, waarom Roelofs steeds boven de rest van de inschrijvers uitspringt en voor het verkabelingsproject maar liefst 100 kwaliteitspunten verdiende. Het hele artikel is hier te lezen.

Project verkabeling hoogspanning in Apeldoorn Zuid
In de huidige situatie lopen de hoogspanningskabels van TenneT over het bebouwde gebied door middel van hoogspanningsmasten. Deze hoogspanningskabels worden door TenneT ondergronds gebracht. Roelofs is hierbij verantwoordelijk voor alle voorbereidende en bijkomende werkzaamheden, zoals het verwijderen van het huidige rioolstelsel en dit vervangen door een nieuw GVK-riool en het bovengronds inrichten van de openbare ruimte met onder andere een waterpasserende verharding.

Dit project is niet alleen voor Apeldoorn zeer belangrijk, ook vanuit andere delen van Nederland wordt met interesse meegekeken. In 2017 begint namelijk het landelijke verkabelingsprogramma waarbij hoogspanningskabels in woongebieden ondergronds worden gebracht.