Nieuws

Roelofs neemt accreditatiecertificaat NEN-EN-ISO/IEC 17025 in ontvangst

02-09-2014

Foto: Ruud Ploeg / www.ruudploeg.nl

Op donderdag 28 augustus 2014 heeft Roelofs het accreditatiecertificaat (registratienummer RvA L589) in ontvangst genomen van de Raad voor Accreditatie voor het verrichten van asfaltonderzoeken in het kader van de CROW publicatie 210 in haar wegenbouwkundig laboratorium. Namens Roelofs nam ing. G. Hoiting het accreditatiecertificaat in ontvangst uit handen van ing. J.C. van Ravestijn van de Raad voor Accreditatie en burgemeester C. Visser van de gemeente Twenterand.

Roelofs beschikt al enige tijd over een eigen onafhankelijk wegenbouwkundig laboratorium. In dit laboratorium wordt onderzoek verricht naar bestaande (asfalt)verhardingen, funderingsconstructies en innovatief onderzoek naar verbetering in asfaltmengsels.

Vanaf 1 augustus 2014 mag het laboratorium onder de verplichte NEN-EN-ISO-IEC 17025 accreditatie onderzoek doen naar de aanwezigheid van teer (PAK) conform CROW publicatie 210 ‘Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt’. Met deze accreditatie behoren wij tot een selectief gezelschap van Nederlandse bedrijven die deze verrichting/onderzoeksmethode mag uitvoeren, en daar zijn we gepast trots op!

Uitreiking
In aanwezigheid van onder andere burgemeester Visser werd op donderdag 28 augustus het certificaat uitgereikt. Na mooie woorden van de burgemeester en de heer van Ravestijn van de Raad van Accreditatie volgde een rondleiding door het laboratorium, waarbij verschillende demonstraties en testopstellingen werden getoond. Ook de werkplaats, die in 2012 in gebruik is genomen, werd uitgebreid bekeken. De feestelijke middag werd afgesloten met een informele borrel.

Roelofs als kennispartner
De accreditatie van het laboratorium is een nieuwe stap in de visie van Roelofs om zich verder te ontwikkelen als kennispartner. Met de zeven expertises waarin Roelofs actief is om meer waarde aan ruimte te creëren wordt voortdurend product- en procesinnovatie nagestreefd. Voor het thema verhardingen is een eigen gecertificeerd lab hierin essentieel.