Nieuws

Roelofs ontwikkelt de 2e fase van Poort van Dronten

18-04-2016

Roelofs verzorgt het ontwerp en de realisatie van de 2e fase van het bedrijventerrein Poort van Dronten. In totaal wordt hiervoor ruim 6,6 hectare nieuw industrieterrein aangrenzend aan de eerste fase van de Poort van Dronten ontwikkeld.

Poort van Dronten ligt aan de rand van Dronten, globaal begrensd door de Rendiertocht, de Hanzelijn, de Rendierweg en de Dronterringweg. De gemeente Dronten heeft besloten dit bedrijventerrein verder te ontwikkelen. Directe aanleiding hiervoor is de geplande vestiging van de Staay Food Group.

De bouwwerkzaamheden van Staay Food Group starten nagenoeg gelijktijdig met het bouwrijpmaken van het terrein. De organisatie gaat hier een zeer duurzame fabriek en agrarische productiehal realiseren. Hierbij worden verschillende innovaties uitgewerkt ten behoeve van cityfarming (het telen van gewassen zonder daglicht). Voor de ontsluiting van de bouwlocatie heeft Roelofs een tijdelijke rijbaan aangelegd.

Grondwerk met GPS en 3D modellen
De werkzaamheden van Roelofs zijn gestart op 22 maart 2016 en worden eind juli 2016 opgeleverd. Het werk omvat het ontgraven van 81.800 m3 grond en de aanleg van ca. 2100m hoofdrijbaan, een gescheiden rioolstelsel en de aanleg van diverse watergangen en duikers. Het grondwerk wordt door middel van GPS en 3D modellen uitgevoerd.

Schitterende locatie
Bijzonder is de aanleg van een ruime waterpartij. Het water grenst aan de noordelijke en oostelijke kant aan het open landschap. De zuidelijke en westelijke oever, omkaderd door bomenrijen, flankeren het bedrijventerrein. Op die manier ontstaat een herkenbare entree op een prachtige zichtlocatie langs de vernieuwde N307, de oost-westverbinding van Alkmaar tot Zwolle.

De gemeente verwacht dat dit het begin is van de succesvolle doorontwikkeling van het bedrijventerrein en dat binnenkort nog meer bedrijven bekend maken dat zij zich hier gaan vestigen.