Nieuws

Roelofs project behaalt hoogste niveau van de CO2-prestatieladder

14-04-2014

Het project ‘Herinrichting Openbare ruimte Bijvank Noord’ te Enschede heeft niveau 5 van de CO2-prestatielader toegewezen gekregen! Daarmee is Roelofs één van de eerste bedrijven die dit hoogste niveau op projectbasis heeft weten te behalen in Nederland.

De CO2-prestatieladder is een MVO-instrument dat bedrijven stimuleert om hun energieverbruik en CO2-uitstoot in kaart te brengen en te verminderen. Roelofs doet hier actief aan mee door het opzetten van een milieubeleid en het verduurzamen van haar producten en diensten. Sinds 2010 is Roelofs al in het bezit van het CO2-bewust certificaat niveau 5 op bedrijfsniveau, maar nu is ook op projectniveau het hoogste niveau gehaald. Een bijzondere prestatie, voor classificatiemaatschappij DNV was het zelfs de eerste keer dat ze een project op dit niveau hebben getoetst!

Het project Bijvank Noord
In een deel van de woonwijk Bijvank Noord in Enschede-Zuid wordt stedelijke vernieuwing toegepast. De bestaande woningen worden hier gesloopt en de infrastructuur wordt verwijderd. Daarna wordt de wijk weer opnieuw ingericht met nieuwe woningen, wegen en nutsvoorzieningen.

Roelofs verzorgt de complete herinrichting van de openbare ruimte en is verantwoordelijk voor de algehele coördinatie in het uitvoeringstraject van de wijk. Er is een uitgebreid communicatietraject opgezet voor het omgevingsmanagement naar bewoners, omwonenden en andere betrokken partijen. Hier is speciaal een omgevingscoördinator voor aangesteld, zodat de uitvoerder zich geheel op het werk kan richten. Naar verwachting zullen de werkzaamheden begin 2018 worden afgerond. Kijk hier voor uitgebreide omschrijving.

Duurzaamheid
Een onderdeel van de aanbesteding was invulling geven op het aspect duurzaamheid. In ons plan van aanpak hebben we de lat hoog gelegd en ons ambitieniveau afgestemd op het hoogste niveau van de CO2-prestatieladder, niveau 5.

Er zijn bij dit project verschillende maatregelen genomen om door maximale besparing op de CO2-uitstoot dit hoogste niveau te bewerkstelligen:

  • Het puin van de sloopwoningen wordt overgenomen van de sloper en gebruikt voor de fundering van wegen. Hierdoor is er minder transport nodig!
  • Op locatie is een leverancier van kranen langs geweest om onze onderaannemer te voorzien van tips en uitstootgegevens die als input voor onze CO2 berekening dienden.
  • Naast de Roelofs medewerkers registreren ook alle in te zetten onderaannemers en in te huren partijen hun eigen CO2-uitstoot. Door het carpoolen van medewerkers, het gebruik maken van lokale aannemers en machines niet onnodig te laten draaien wordt de CO2-uitstoot zo laag mogelijk gehouden.
  • Roelofs informeert en communiceert met alle betrokken partijen over het verminderen van de CO2-uitstoot en de mogelijke maatregelen die hiervoor genomen kunnen worden.

Door deze maatregelen hebben we het streefniveau uiteindelijk weten te realiseren, een prestatie waar we trots op zijn!