Nieuws

Roelofs realiseert spooruitbreiding voor P&O Ferries

10-11-2015

Naar aanleiding van de aanhoudende groei in transportbewegingen tussen Nederland en Groot Brittannië was er vanuit P&O Ferries behoefte aan een spooruitbreiding op de terminal in de Europoort. Roelofs heeft deze uitbreiding inmiddels succesvol gerealiseerd.

Samenwerking in bouwteam
In samenwerking met Roelofs en het Havenbedrijf Rotterdam is het ontwerp uitgewerkt en zijn de plannen opgesteld. Gezien de dringende behoefte aan de uitbreiding was de uitvoeringsperiode zeer beperkt. Door optimale kennisdeling en samenwerking in het bouwteam is de gehele spooruitbreiding binnen zes weken gerealiseerd.

Werkzaamheden
Op basis van Past performance is Roelofs geselecteerd voor de uitvoering van het project. De werkzaamheden bevatten onder andere engineering, verplaatsing van bestaande kabels en leidingen, vervanging riolering, aanleg bestrating, aanleg elektrotechnische installaties, funderingswerkzaamheden en spoorwerkzaamheden. Doordat de spooruitbreiding aanzienlijke invloed heeft op de verkeersstromen is er door het kenniscluster Mobiliteit een aanpassing in de interne verkeersafwikkeling ontworpen, waardoor de verkeersveiligheid en doorstroming op de terminal vergroot is.

Door deze uitbreiding is het mogelijk gemaakt dat er de dubbele hoeveelheid treinstellen gefaciliteerd kunnen worden. Hiermee is P&O Ferries nu in staat sneller en efficiënter de afhandelingen van vracht per spoor af te wikkelen.