Nieuws

Roelofs sluit aan in Friese Elfwegentocht

17-07-2018

Roelofs heeft de afgelopen twee weken meegedaan met de Elfwegentocht. Jelle Gerbrandy, ontwerpleider bij Roelofs, reed in deze periode fossielvrij door Friesland. Hoogtepunt van de duurzame weken was een fossielvrije parade op zaterdag 14 juli. Meer dan tweeduizend elektrisch aangedreven voertuigen reden over 13 kilometer snelweg tussen Drachten en Leeuwarden.

Jelle Gerbrandy verplaatste zich voor het evenement in de elektrische Renault ZOE van Roelofs. In combinatie met lezingen en bijeenkomsten was dit een leerzame ervaring: “Door het zelf te ervaren, heb ik veel geleerd. Zoals het inzicht dat om elektrisch rijden echt voor iedereen acceptabel en toegankelijk te maken, er in ieder geval twee verbeterpunten zijn: de actieradius moet omhoog en er moet geïnvesteerd worden in de laadinfrastructuur, zowel dichtheid als spreiding.”

Voorafgaand aan de parade vertelde astronaut André Kuipers hoe hij vanuit de ruimte heeft kunnen zien hoe kwetsbaar de planeet is en wat de grootste bedreigingen zijn. “Het verhaal van Kuipers laat op indrukwekkende wijze zien hoe mooi maar ook hoe kwetsbaar de aarde is en hoe belangrijk bewustwording daarover is. De Elfwegentocht heeft mij nog meer doen beseffen hoe belangrijk het is om bewust met onze omgeving en het milieu om te gaan.”

Klimaatneutraal
Roelofs wil in 2030 klimaatneutraal werken. Het vervangen van fossiele brandstoffen met innovatieve en elektrische oplossingen, is een belangrijke stap richting dit doel. “Meedoen met de Elfwegentocht was absoluut de moeite waard”, aldus Jelle Gerbrandy. “Het is mooi om op deze wijze bij de dragen aan het bredere besef dat het gebruik van fossiele brandstoffen zijn langste tijd wel heeft gehad.”