Nieuws

Roelofs verzorgt uiteindelijke ontwerp Fontanusplein Putten

12-07-2016

Het huidige Fontanusplein in Putten

De gemeente Putten heeft Roelofs gevraagd mee te denken over een nieuwe inrichting voor het centrum van Putten. Hiervoor is samen met een aantal andere partijen in een projectteam een stedenbouwkundige visie, een verkeersvisie en een detailhandelsvisie ontwikkeld.

Tijdens een speciale avond op het gemeentehuis van Putten konden belangstellenden kennismaken met deze visies voor het centrum van Putten. Roelofs was op deze avond aanwezig om deze visies toe te lichten en om vragen van belangstellenden te beantwoorden. Ook was er gelegenheid om met behulp van reactieformulieren tips en opmerkingen mee te geven aan het projectteam.

Met behulp van deze reacties gaat Roelofs aan de slag om een ontwerp te maken van een onderdeel van het centrum, het Fontanusplein.