Nieuws

Runde en Ruiten Aa officieel met elkaar verbonden

30-12-2013

Gedeputeerde Henk Staghouwer, wethouder Seine Lok van Vlagtwedde, de heer Helmer van der Wal (dagelijks bestuurslid van waterschap Hunze en Aa’s) en mevrouw Nindatu (vertegenwoordigster van omwonenden) trekken een schot omhoog om het water door de wijk in Ter Apel te laten stromen.

Met de feestelijke afronding van het project ‘Het Schot’ op vrijdag 6 december 2013 zijn de twee beken Runde en Ruiten Aa officieel met elkaar verbonden. Er is een nieuw beektraject gegraven waardoor beide riviertjes nu aan elkaar gekoppeld zijn. De oplevering werd gemarkeerd met het omhoogtrekken van een schot, waardoor het water vanuit de Runde de wijk instroomde.

Koppeling Runde – Ruiten Aa
Al ruim 16 jaar wordt er gewerkt aan het herstel van de Runde en de verbinding met de Ruiten Aa. Een groot project, opgedeeld in 17 clusters. Inmiddels zijn grote delen van de Runde hersteld, inclusief brede ecologische oeverzones en begeleidende fiets- en wandelpaden. Cluster 15 ‘Het Schot’ is de daadwerkelijke verbinding van de Runde met de Ruiten Aa. Meer over dit project kunt u lezen op www.hunzeenaas.nl.

Combinatie Roelofs, Hoornstra, Krans
Begin 2013 is de combinatie Roelofs, Hoornstra, Krans in opdracht van het Waterschap Hunze en Aa’s gestart met de realisatiewerkzaamheden betreffende cluster 15 ‘Het Schot’, een belangrijke schakel in het overkoepelende project Runde – Ruiten Aa. Met de feestelijke afronding van het project op 6 december 2013 is het project succesvol opgeleverd.

Meer informatie
Zie voor meer informatie over dit project de referentiepagina “Koppeling Runde – Ruiten Aa”.