Nieuws

Stadspark draagt bij aan een klimaatbestendige stad

08-12-2017

Foto: Henk Tammens

Het project ‘Stadspark draagt bij aan een klimaatbestendige stad’ zal worden uitgevoerd door Roelofs. Op donderdag 7 december gaf wethouder Joost van Keulen van de gemeente Groningen het startsein door met een Roelofs truck de eerste vracht zand te lozen.

Het Stadspark speelt een belangrijke rol bij de afvoer van regenwater uit de verharde gebieden rondom het park. Omdat afvalwater en regenwater steeds meer worden gescheiden is er een betere structuur nodig voor het regenwater. Het Stadspark is op dit moment nog niet toegerust op deze functie. Daarom start de gemeente Groningen met het project ‘Stadspark draagt bij aan een klimaatbestendige stad’.

Verbetering waterkwaliteit 
Het project zorgt ervoor dat de waterverbindingen in het Stadspark weer goed gaan functioneren met de opvang (en zo nodig afvoer) van overtollig water. Ook worden er natuurvriendelijke oevers in een deel van het park aangelegd. Deze maatregelen zorgen ervoor dat de waterkwaliteit in het park verbetert.

Voorjaar 2018 gereed
Ook worden diverse bospaden hersteld en komt er een nieuwe fietspad dat ook toegankelijk is voor onderhoudsvoertuigen. De werkzaamheden zijn voor de zomer van 2018 afgerond.