Nieuws

Start seizoen verkeersonderzoek vanuit de lucht

21-03-2018

Nu de dagen langer worden is de optimale uitvoeringsperiode voor verkeersonderzoek vanuit de lucht weer aangebroken. Inmiddels zijn de eerste onderzoeken, die worden uitgevoerd met behulp van drones, alweer uitgevoerd.

Bij verkeersonderzoek vanuit de lucht worden alle bewegingen tot in het kleinste detail bijgehouden. Aan de hand van de gemaakte beelden is het mogelijk zeer nauwkeuring de verkeerspatronen te identificeren. Met de software kunnen HB-matrices gemaakt worden, maar kan bijvoorbeeld ook achteraf op elke gewenste locatie de snelheid gemeten worden, zowel gemiddeld als maximaal. Dit is mogelijk bij kruispunten, wegvakken en overige verkeersruimtes. Kortom, op alle locaties die moeilijk vanaf de straat te identificeren zijn, maar waarvoor onderzoek vanuit de lucht meer inzicht geeft in de verkeerspatronen.

De voordelen van verkeersonderzoek vanuit de lucht:

  • Exacte gegevens omtrent verkeersstromen, snelheid, acceleratie, oversteekbaarheid, wachtrijen en verliestijden
  • Betrouwbaar, gedetailleerd onderzoek zonder beïnvloeding van het verkeersgedrag
  • Volledig verkeersonderzoek, zonder tussenkomst van personen
  • Hulpmiddel om de veiligheid te verbeteren
  • Perfect communicatie-instrument voor organisaties, burgers en politiek

Lees meer over verkeersonderzoek vanuit de lucht