Nieuws

Succesvolle test inlaatwerk Wetering Oost en West

22-02-2017

De door de combinatie Roelofs – De Waard gerealiseerde waterbergingsgebieden Wetering Oost en West zijn de afgelopen week succesvol getest.

Op maandag 13 februari 2017 is het inlaatwerk van Wetering Oost geopend waarna in 34 uur de waterberging is gevuld. Vervolgens is op woensdag 15 februari het inlaatwerk in Wetering West geopend, dat in 24 uur compleet was gevuld.

2 miljoen m3 water
In totaal is er ruim 2 miljoen kubieke meter water in de bergingsgebieden ingelaten. Het water is ingelaten vanuit het naastgelegen kanaal Wetering en is vijf dagen in de bergingen blijven staan. In deze periode is er gecontroleerd of de oevers en bodem vlak achter de inlaat bestand zijn tegen de stroming. De komende twee weken wordt het water middels uitlaatwerken weer afgelaten en op de boezem gepompt.

Geslaagde test
Middels de praktijktest is gecontroleerd of de waterbergingen voldoen aan de gestelde eisen. Dit bleek het geval, de bergingssysteem voldaan aan de verwachtingen. Tijdens de test zijn diverse metingen verricht, de resultaten hiervan worden in de komende periode nog nader geanalyseerd.

Inspelen op klimaatverandering
De waterbergingsgebieden in de Wetering, met een oppervlakte van totaal ruim 300 hectare, zijn gerealiseerd om in te spelen op de gevolgen van klimaatverandering en om economische schade in het boezemgebied te voorkomen. In periodes van dreigende wateroverlast kunnen in Wetering Oost en West grote hoeveelheden water tijdelijk worden opgeslagen. Zo krijgt het gemaal Stroink in Vollenhove de tijd om het overvloedige regenwater uit Noordwest Overijssel weg te pompen. Er wordt dus meer ruimte gecreëerd om overvloedig water op te slaan.