Nieuws

Uitgelicht project: Hart van Leusden

23-08-2018

Roelofs werkt het komende jaar in het centrum van Leusden. Met het bouwteam Hart van Leusden fase 1 wordt gewerkt in en rond winkelcentrum De Hamershof. Groot onderdeel hiervan is het leveren en aanbrengen van natuurstenen verharding. Daarnaast worden ook lijngoten, zitelementen, waterelementen en groen aangelegd.

Inloopavond
Op 3 juli lieten inwoners van en ondernemers uit Leusden zich informeren op een drukbezochte inloopavond. Artist impressions, tekeningen en fasering waren voor de aanwezigen in te zien. Roelofs, Cicom & Copier en de gemeente Leusden werken als bouwteam aan fase 1 van april 2018 tot en met mei 2019.

Onderdeel van het project is de wijziging van de verkeersstructuur in het oostelijke deel van het gebied. Dat is het gebied rondom het, in aanbouw zijnde, Huis van Leusden (met gemeentehuis, appartementen en zorgappartementen) tot aan de Burgemeester van der Postlaan. Rondom het Huis van Leusden is een tijdelijke verharding aangebracht, met straatwerk bij alle ingangen en nooduitgangen. Deze zijn zo toegankelijk voor voetgangers en mindervaliden. Vanaf begin oktober wordt gestart met het aanbrengen van de definitieve verharding in het projectgebied.

Projectkantoor
Belangrijk onderdeel in dit project is het omgevingsmanagement. Dit is van essentieel belang voor een succesvol project en het projectkantoor speelt hierin een belangrijke rol. In het kantoor aan de Brouwerij 5 kunnen inwoners terecht met vragen over onder andere het project, de bereikbaarheid en de projectplanning. Het kantoor is elke donderdag open van 8:00 tot 10:00 uur.

Meer weten? Kijk hier op de projectsite.