Blog

Van hitte-eiland naar groeneiland

10-08-2018

Nederland zucht onder hitte en droogte met volgens het KNMI een neerslagtekort van 272 millimeter. Het Nationaal Hitteplan was enige tijd van kracht en zelfs de grootste zonliefhebber kijkt uit naar een verfrissende regenbui. Hoewel deze zomer nu nog  ‘uitzonderlijk heet’ is, zal dit de nieuwe standaard worden. Over een tiental jaar vinden we 2018 misschien zelfs een milde zomer. Gelukkig kunnen we daar vanuit de infra-branche nu al op anticiperen.

Hitte is vooral een groot probleem in steden. Waar veel bebouwing en weinig groen is, komen hitte-eilanden voor. Dit zijn plekken waar de temperaturen ettelijke graden hoger zijn dan elders. In de stad is het namelijk zo’n 2 tot 7 graden warmer dan buiten de stad. Asfalt en beton worden veel heter dan groen en de warmte kan nergens heen. Roelofs kan als infra-bedrijf verschillende maatregelen nemen om deze hitte-eilanden tegen te gaan; met name het verminderen van verharding, het creëren van (schaduwrijk) groen en een goed waterbeleid zorgen voor verkoeling.

Groeneiland
Met vegetatie is veel te bereiken. Groeneilanden, zoals stadsparken en –bossen, kunnen een aanzienlijk effect hebben op de temperatuur en zijn een effectief maar sterk lokaal middel tegen hitte-eilanden. Ook in de infra zijn hier voldoende mogelijkheden voor. Tegel-eruit-plant-erin is een bekend initiatief voor de achtertuin, maar geldt natuurlijk ook voor de openbare ruimte. Het is een kleine stap met een groot effect. Daar waar verharding echt noodzakelijk is, kan het toepassen van lichtere kleuren of halfopen verharding de stress verlichten.

Water is het sleutelwoord in de strijd tegen hitte. Deze zomer is het niet alleen heel warm, maar ook heel droog. In het begin viel de hitte nog mee, omdat de energie van de zon ging zitten in de verdamping van het vocht in groen. Nu is alles verdord en wordt het dus nog heter. Alle energie van de zon gaat nu namelijk naar het opwarmen van lucht en grond. Daarom geeft Roelofs water een steeds centralere rol in de infrastructuur. Dat deden we al vanwege piekregenbuien, maar in het kader van klimaatadaptatie is het ook zeer belangrijk om in tijden van droogte juist voldoende water aan te kunnen leveren.

Reservoirs
Regelmatig voert Roelofs klimaatstresstesten uit op infrastructuren, om te kunnen omgaan met extreme neerslag. Daaruit komen vaak ingrepen voort zoals halfverharding ter vervanging van beton en asfalt, het afkoppelen van hemelwaterafvoer, het aanplanten van dubbele bomenrijen, het verzwaren van de riolen en/of de aanleg van wadi’s. Zo verduurzaamt Roelofs de openbare ruimte. Willen we ook met hitte kunnen omgaan, doen we er verstandig aan om wateroverschotten op te slaan om later terug te voeren naar gebruikers. Zo kan bij een gebiedsontwikkeling of herinrichting van woonwijken en industrieterreinen worden gekozen voor opvang in wadi’s of ondergrondse reservoirs. Roelofs heeft als integrale kennispartner alle facetten in huis voor de oplossing van dergelijke problemen: van onderzoek, analyse, advies en ontwerp tot onderhoud.

Klimaatneutraal
De belangrijkste stap is natuurlijk: erger voorkomen en klimaatverandering tegengaan. Roelofs wil in 2030 klimaatneutraal werken en haar aandeel in klimaatverandering minimaliseren. Dit bereiken wij door waar mogelijk materialen te hergebruiken, het gebruik van biobased grondstoffen en duurzame energie voor materieel en transport. Door CO2-uitstoot en milieukosten mee te nemen als gunningsvoorwaarden in een aanbesteding, ligt de weg open voor werkelijk duurzame infra. Zo creëren wij meer waarde aan ruimte!