Nieuws

Veel belangstelling voor gemaal Harculo tijdens Dag van de Bouw

23-05-2017

Afgelopen zaterdag 20 mei 2017 vond de Dag van de Bouw plaats, waarbij Roelofs het gemaal Harculo in Zwolle open stelde voor publiek.

Het mooie weer zorgde voor veel bezoekers bij het project. Naast de uitleg van diverse werkzaamheden werd er een demonstratie gegeven met de pompopstelling. Een geslaagde dag met enthousiaste reacties van de bezoekers!

Gemaal Harculo
Dit gemaal nabij Zwolle-Zuid wordt gebouwd ter vervanging van het oude gemaal. Het nieuwe gemaal is nodig om voor het juiste waterpeil voldoende water vanuit de IJssel in te kunnen laten in de woonwijk Zwolle-Zuid. Ook biedt het de mogelijkheid voor doorspoeling van het watersysteem en het op peil houden van het water in het landelijk gebied. Voldoende doorstroming in het watersysteem heeft een positieve invloed op de waterkwaliteit.