Asfaltconservering

Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. Voor asfaltreparatie en –conservering kunt u bij Roelofs terecht. Wij kunnen de levensduur van asfaltwegen op verschillende manier verlengen. Door goed onderhoud uit te voeren wordt klein en groot schadeherstel zoveel mogelijk voorkomen.

Onderhoud is specialistenwerk. Roelofs heeft ruime ervaring en expertise in huis om alle gangbare en minder gangbare preventieve en reparatietechnieken uit te voeren. Dit geldt ook voor vakkundig wegdekonderhoud en wegdekreparatie.

Bitumen aan het oppervlak van de asfaltverharding verouderen snel door oxidatie, waterbelasting en de directe invloed van zonlicht, olie, zout en zuren. Ook de toenemende verkeersintensiteit belast het wegdek steeds zwaarder. Het gevolg hiervan is dat het bindmiddel zijn flexibiliteit en hechtingscapaciteit gaat verliezen. Dit is het begin van de rafeling (slijtage) van het wegdek.

Kosteneffectieve conservering met slijtlagen

Preventief onderhoud werkt het beste. Het aanbrengen van slijtlagen is een levensduur verlengende, verkeersveilige en bovenal kosteneffectieve manier voor de behandeling van de rafeling van wegen, waar de vlakheid en draagkracht nog voldoende is. Zo kan asfaltreparatie worden uitgesteld.

De textuur van het wegdek wordt hersteld, waardoor de verkeersveiligheid gewaarborgd wordt. De nieuwe asfaltslijtlaag wordt verkregen door gelijkmatig een hoeveelheid bindmiddel op het wegoppervlak te spuiten. Dit wordt vervolgens afgestrooid met mineraal aggregaat. Afhankelijk van de toepassing wordt gestuurd op de samenstelling en opbouw van de slijtlaag.


Sealen en voegvullen

Bij het sealen worden de mineralen die aan het oppervlak van een asfaltdeklaag voorkomen, afgedicht. Hierbij wordt het oudere bitumen in aanraking gebracht met een vloeistof op bitumenemulsiebasis. Het bitumen in het asfalt wordt op moleculair niveau weer naar de oorspronkelijke kwaliteit gebracht. Men noemt dit ook wel het verjongen van asfalt. Slijtage door elasticiteitsverlies wordt hiermee voorkomen.

Op deze wijze kan de levensduur van een deklaag worden verdubbeld bij herhaaldelijke uitvoering van de sealbehandeling. Het inwinnen van een goed advies is hierbij belangrijk.

Vul voegen en scheuren tijdig

Het niet tijdig vullen van voegen en scheuren leidt tot versnelde achteruitgang van de volledige asfaltconstructie. Ter voorkoming hiervan zijn voegvulling en scheurvulling optimale technieken, mits deze goed uitgevoerd worden.Voor het herstellen van ernstige scheuren en voegen adviseren wij veelal om de voegen en scheuren te bakfrezen. Eventueel moet er daarnaast dan ook nog met SAMI-lagen, membranen of wapeningen worden gewerkt. Hiermee wordt het asfalt effectiever beschermd en dit voorkomt of vertraagt de scheur doorgroei.

Andere technieken die Roelofs kan toepassen zijn:

  • Slijtlagen aanbrengen
  • Penetratielagen aanbrengen
  • Kleeflagen aanbrengen
  • SAMI-lagen aanbrengen
  • Gietasfalt aanbrengen
  • Schampkanten aanbrengen
  • Asfaltreparatie uitvoeren
  • Wegdekreparatie met onze Wegdekreparatiemachine
  • Blowpatchen
  • Scheurvullen aanbrengen

Heeft u een vraag of opmerking?