Nieuws

Verkeersonderzoek Landesgartenschau Papenburg brengt maatregelen in beeld

23-09-2013

In opdracht van het projectbureau Landesgartenschau Papenburg 2014 hebben de specialisten van Roelofs op het gebied van mobiliteit een verkeersonderzoek gehouden. In dit onderzoek is onderzocht wat de verkeersdruk is tijdens de Landesgartenschau (Nationale tuinbouwshow) en met behulp van VISSIM wordt er getoetst of de infrastructuur de verkeersdruk aan kan.

Landesgartenschau Niedersachsen 2014
In 2014 wordt de Landesgartenschau Niedersachsen in de stad Papenburg gehouden. Het bestaande stadspark wordt getransformeerd in een nieuw park waar de tuin- en landschapsarchitectuur tentoongesteld wordt. Hiermee hoopt de stad Papenburg veel toeristen aan te trekken, naar verwachting zal de Landesgartenschau 600.000 bezoekers gaan trekken. De projectorganisatie heeft Roelofs gevraagd om te onderzoeken wat het effect van de toeristen op het wegennetwerk is.

Het onderzoek
De volgende vragen stonden centraal in het onderzoek:
• Kan het verkeer goed worden afgewikkeld?
• Worden eventuele files veroorzaakt door de Landesgartenschau?
• Waar ontstaan eventuele files?
• Welke eventuele maatregelen zijn effectief?

Om bovenstaande vragen te beantwoorden is allereerst de huidige verkeerssituatie vastgesteld. Dit is uitgebouwd naar de verkeerssituatie tijdens de Landesgartenschau. Er is geanalyseerd hoeveel bezoekers er op een gemiddelde dag komen en hoeveel dit er zijn op een drukke dag. Vervolgens is het aantal bezoekers omgerekend naar het aantal auto’s en touringcars. Uit deze berekening bleek hoeveel extra verkeer gegenereerd wordt door de Landesgartenschau.

Met behulp van VISSIM is de verkeerssituatie tijdens de Landesgartenschau getoetst. Uit de simulatie is gebleken dat er onacceptabele congestie ontstaat wanneer er geen aanvullende maatregelen worden genomen. Een aantal oplossingen is bedacht en getoetst met VISSIM. Uit de simulatie is gebleken dat de aanvullende maatregelen effectief zijn, waardoor er een acceptabele verkeerssituatie (ook op de piekmomenten) ontstaat gedurende de Landesgartenschau in Papenburg.

VISSIM simulatie
Bekijk de visualisatie van de VISSIM simulatie weergegeven. De simulatie is ingezoomd op de omgeving rondom het parkeerterrein en is versneld afgespeeld.