Nieuws

Verkeersonderzoek terminal Zeebrugge

28-04-2014

In opdracht van P&O Ferries voeren onze specialisten van de expertise mobiliteit een verkeersonderzoek uit waarbij wordt gekeken naar de verkeerssituatie op de terminal Zeebrugge. Met behulp van VISSIM wordt onderzocht of de huidige infrastructuur de verwachte groei kan opvangen of dat er aanvullende maatregelen nodig zijn.

Op de terminal van Zeebrugge zijn veel verkeersbewegingen van zowel autoverkeer, busverkeer alsmede vrachtverkeer. Kenmerkend hierbij zijn de pieken en dalen in de verkeersbelasting die afhankelijk zijn van de vaartijden. Het vrachtverkeer moet namelijk door gates waar de lading wordt gecontroleerd. Deze gates zorgen voor een zogeheten bottleneck (knelpunt) waar het verkeer voor moet wachten. In de huidige situatie levert dit soms lange wachtrijen en lange wachttijden, en dus tijdverlies op.

Verkeersonderzoek met VISSIM
In dit verkeersonderzoek wordt met behulp van VISSIM onderzocht hoe de toekomstige verkeerssituatie op de terminal eruit gaat zien. Tevens wordt geanalyseerd wat het effect van een aantal maatregelen is en of de verkeerssituatie in de toekomst voldoet aan de door P&O gestelde eisen met betrekking tot wachtrijlengte en wachttijd. Kijk voor alle toepassingen en een voorbeeld van een verkeerssimulatie door VISSIM op de speciale pagina van deze simulatietool.

P&O ferries
P&O Ferries is een Britse rederij die voornamelijk veerdiensten exploiteert op de Noordzee en het Engelse kanaal. P&O Ferries is een dochteronderneming van Dubai Ports World. Naast een belangrijke vrachtvervoerder is P&O Ferries ook de grootste aanbieder van overtochten naar Groot-Brittannië voor passagiers: Voet-, bus- en autopassagiers hebben een keuze uit 3 routes met dagelijks 27 afvaarten ‘van en naar’ alle regio’s in Groot-Brittannië. P&O Ferries vaart vanuit het vasteland op de routes Calais-Dover, Zeebrugge-Hull en Rotterdam-Hull.