Nieuws

Verkennend snelfietsonderzoek in opdracht van de gemeente Staphorst

21-06-2016

Voor scholieren, forenzen en recreanten is de fietsverbinding tussen Meppel en Zwolle momenteel niet optimaal. Tussen Staphorst en De Lichtmis is er sprake van een ontbrekende schakel. In samenwerking met Tibs Advies is Roelofs onlangs gestart met verkennend onderzoek.

In opdracht van de gemeente Staphorst onderzoekt Roelofs in samenwerking met Tibs Advies hoe deze ontbrekende schakel in het fietsnetwerk het best kan worden ingevuld. Hiertoe wordt onder andere onderzocht hoeveel fietsers gebruik gaan maken van een mogelijke fietsverbinding tussen Staphorst en De Lichtmis. Daarnaast wordt onderzocht welke knelpunten opgelost moeten worden om een goede fietsverbinding te realiseren.

Om alle eisen en wensen van de verschillende belanghebbende partijen goed in kaart te brengen hebben er op 15 juni 2016 twee succesvolle bijeenkomsten plaatsgevonden in de raadzaal van de gemeente Staphorst.

De complexe verkeersproblematiek vraagt om slimme oplossingen. Onze specialisten in het kennisgebied mobiliteit ondersteunen met beleidsadvisering en ontsluitingsstudies tot en met ontwerp, inrichting en modellering. Kijk voor meer informatie en de laatste ontwikkelingen op www.roelofsgroep.nl/mobiliteit.