Voegvullingen

Vanwege onder druk staande budgetten wordt er vaak sneller gekeken naar reparatie in plaats van vervanging van asfalt en beton. Een logische keuze, gezien de grote besparing op kosten. Roelofs beschikt over verschillende technieken en machines om dit functiegericht onderhoud uit te voeren, zodat de levensduur van asfalt en beton wordt verlengd. Eén daarvan is het toepassen van voegvullingen door middel van het voegvulapparaat.

Voor het repareren van scheuren, naden en voegen in asfalt en beton maken wij gebruik van het voegvulapparaat. In één werkgang wordt de scheur, voeg of naad verwarmd, schoon geblazen, gevuld én afgestrooid.

Voegvullingen zijn ideaal voor:

  • Het dichten van middennaden.
  • Het repareren van zettingscheuren.
  • Het vullen van voegen in asfalt en betonwegen.

Alle handelingen in één werkgang

Voor de wegbeheerder is het de uitdaging om, ondanks dat er minder geld voorhanden is, de wegen toch aan de gestelde eisen te laten voldoen. Repareren en vroegtijdig onderhoud plegen in plaats van vervangen is dan een goede oplossing. Roelofs is hierbij de juiste partner: schade van de weg kunnen wij door middel van voegvullingen makkelijk repareren!

Voegvullen tijdig aanbrengen

Voegvullingen kunnen worden toegepast voor het repareren van scheuren, naden en voegen in asfalt en beton. Met het voegvulapparaat wordt in één werkgang alle handelingen verricht. Eerst wordt de scheur, voeg of naad verwarmd en schoon geblazen. De machine voorziet de schade vervolgens van primer, gevuld met een rubberhoudendebitumineuze vulmassa. Ook het afstrooien van de voegvullingen gebeurt met het voegvulapparaat. Met de toepassing van voegvullingen wordt de reparatie dus met één machine en in één werkgang uitgevoerd!

Door het goed en tijdig toepassen van voegvullingen wordt de levensduur van de weg met jaren verlengd. Het is belangrijk om dit vóór de winter te doen, zodat vorst geen kans meer heeft om de schade erger te maken.


Heeft u een vraag of opmerking?