Meten en Monitoren

Hoe functioneert een rioolstelsel? Wat is de invloed van een overstort op de waterkwaliteit? Werkt een wadi zoals die is ontworpen? Hoe reageert de grondwaterstand onder invloed van neerslag? Dit zijn allemaal vragen die beantwoord kunnen worden door te gaan meten. Voor meetcampagnes beschikt Roelofs over meetinstrumenten die voor kortere of langere tijd op locatie geïnstalleerd kunnen worden. De meetresultaten worden door onze specialisten geanalyseerd en geïnterpreteerd.

Met onze rioolmodellen kunnen we het gedrag van het rioolsysteem nabootsen aan de hand van werkelijk gevallen regenbuien. De data wordt in het rioleringsmodel gezet, waarbij wordt uitgerekend hoe de waterstanden in de rioolbuizen omhoog en omlaag gaan en hoe de gemalen en overstorten functioneren. De berekende waarden worden vervolgens vergeleken met de gemeten waarden in het rioolstelsel. Aan de hand hiervan kan worden bepaald of het bestaande rioolmodel goed is, waar en hoe het model verbeterd kan worden en of er nog nader onderzoek nodig is.

Wij ondersteunen bij het maken van:

  • Monitoringsplan
  • Meetplan

Naast het opstellen van een meet- of monitoringsplan voert Roelofs ook kleinere werkzaamheden uit om meer informatie te verkrijgen over het functioneren van watersystemen.

Op het gebied van meten en monitoren ondersteunen wij opdrachtgevers onder andere bij:

  • Validatie rioolmodel
  • Smart Sensoring en Smart Technologie
  • Real Time Control
  • Grondwaterstanden
  • Onderzoek naar het functioneren van infiltratievoorzieningen, randvoorzieningen en rioolstelsels
  • Onderzoek naar waterdoorlatende verharding
  • Begeleiden meetprogramma
  • Inrichten meetlocatie en testen meetopstelling

Heeft u een vraag of opmerking?