Rioolbeheer en Assetmangement

Het lijkt vanzelfsprekend om de gegevens van het rioolstelsel op orde te hebben en bij te zijn met het verwerken van de revisies. Toch blijkt het telkens opnieuw dat achterstanden ontstaan, meetdata onvolledig is en een actualisatie nodig is.

Wij ondersteunen bij het maken van:

 • Basiskwaliteitsplan Riolering
 • Inspectieplan
 • Maatregelplan
 • Rioolbeheerplan
 • Assetmanagementplan
 • Onderhoudsplan infiltratievoorzieningen
 • Calamiteitenplan

Samen met Rolsch Asset Management ontwikkelen de ingenieurs van Roelofs modellen die de rioolbeheerder en zijn bestuurder ondersteunen in het nemen van de juiste beslissingen. Hiermee kunnen de onderhoudskosten van rioolonderhoud drastisch verlaagd worden, terwijl de bedrijfszekerheid gegarandeerd blijft.

Rasmariant

Op het gebied van rioolbeheer maakt Roelofs gebruik van Rasmariant. Rasmariant is de tool voor het risicogestuurd en dynamisch doorrekenen van uw vrij verval rioolstelsel. Rasmariant maakt daarbij gebruik van een degradatieanalyse (verouderingsanalyse) waarbij op basis van alle beschikbare inspecties schadeontwikkeling in de tijd wordt geanalyseerd.

De adviezen zijn gebaseerd op de beoordelaar en sluiten daarmee perfect aan op de kennis en ervaring van de gemeente. De adviezen zijn zowel operationeel als strategisch bruikbaar. Ze omvatten behalve een reparatieadvies, een reinigings- en inspectieadvies en een vernieuwingsadvies ook een strategische vervangingsplanning.

Roelofs kan ondersteunen bij de verschillende fases van risicomanagement, waarbij het doel is om samen tot een gedegen risicoafweging te komen. Bekijk voor meer informatie ook www.rasmariant.nl.

Nieuwe inspectietechniek Put-buis video

De put-buis video is een uitstekende techniek die kan worden ingezet bij vooronderzoek naar de toestand van de vrijverval riolen. Moderne web toepassingen zoals Mapkit maken het mogelijk om volledig digitaal te werken waarbij er maximale transparantie is naar de opdrachtgever. Meer informatie volgt later.

 

Beheergegevens actueel houden

Het hebben van goede gegevens is geen doel op zich. We maken met elkaar voortdurend gebruik van informatie om onze vernieuwings- en reparatiebeslissingen te onderbouwen, om informatie te verstrekken aan woningbouwverenigingen, ontwikkelaars en burgers en om betrouwbare strategische informatie uit af te kunnen leiden voor bestuur en politiek.

Roelofs ondersteunt gemeenten met het actueel houden van hun beheergegevens. Dat kunnen we doen bij de klant, maar ook op afstand vanuit onze kantoren kunnen we beheerders ondersteunen.

Effectief databeheer

Databeheer is meer dan het vullen van een beheersysteem. Welke informatie is noodzakelijk en welke informatie is ‘nice to have’. We ondersteunen gemeenten bij het beantwoorden van deze vragen. We maken daarbij met elkaar de afweging tussen wat het verzamelen en blijvend actueel houden van deze informatie kost én wat levert het aan betere adviezen, lagere kosten en risicoreductie op, nu en op termijn.

Rioolbeheer is echter nog veel meer. Daarom ondersteunen we opdrachtgevers met onderzoek,  metingen, berekeningen en adviezen om voortdurend grip te houden op de kostbare assets en tegelijkertijd spaarzaam om te gaan met de beperkte middelen.

Rioolbeheer bedrijventerrein

Terreineigenaren en bedrijven op een bedrijventerrein verdienen geen geld met riolering. Riolering kost geld, en als het niet goed functioneert leidt bijvoorbeeld een wolkbreuk tot productieverlies. Riolering kost ook geld als een calamiteit in een interne transportroute leidt tot een logistiek knelpunt.Voor een goede afweging is kennis van riolering en kennis van de onderneming nodig. Samen met de ondernemer maken we risicoafwegingen en stemmen we daar onderhouds- en verbetermaatregelen op af. Alles gericht op maximale rendement voor elke geïnvesteerde euro.

Op het gebied van rioolbeheer en assetmanagement kan Roelofs opdrachtgevers op alle gebieden ondersteuning bieden. Ook het uitvoeren van onderzoeken en (herstel)werkzaamheden hebben wij in huis. Denk hierbij aan onder andere de volgende diensten en onderzoeken:

 • Verwerken revisies
 • Onderhoud rioolbeheersysteem
 • Inmeten rioolstelsel
 • H2S problematiek
 • Beheer en onderhoud riolering industrie
 • Profielmetingen
 • Onderzoek holle ruimte
 • Radaronderzoek
 • Volumemetingen
 • Dynamisch rioolbeheer
 • Gemalenbeheer
 • Beheer drukriolering


Heeft u een vraag of opmerking?