Nieuws

Waterschap Vechtstromen gaat raamovereenkomsten aan met Roelofs

03-03-2016

De Regge, waarbij Roelofs al eerder voorbereidend werk heeft verzorgd

Waterschap Vechtstromen heeft met Roelofs een raamovereenkomst Technische Adviesdiensten voor diverse expertisegebieden gesloten. Daarnaast behoort Roelofs tot een van de partijen voor het raamcontract “Renovatie, Correctief Onderhoud en Inspectie Rioolgemalen en Watersysteemwerken”.

Het Waterschap Vechtstromen is een fusie tussen het Waterschap Regge en Dinkel en Waterschap Velt en Vecht. Het werkgebied omvat ongeveer 225.000 hectare en zo’n 800.000 inwoners.

Van schetsonderwerp tot en met begeleiding bij uitvoering
Binnen de raamovereenkomst Technische Adviesdiensten kan Roelofs het waterschap voorzien van advies op onder andere de gebieden Civiele Techniek, Werktuigbouwkunde, Projectmanagement, Ruimtelijke inrichting/-ordening en Procesmanagement. Deze zijn nog onderverdeeld in projecten voor Watersystemen en Waterketen.

Het advies kan bestaan van het opstellen van een schetsontwerp tot en met de begeleiding in de uitvoering. Met deze raamovereenkomst verwachten wij vanuit de ingenieurstak van Roelofs de komende jaren mooie projecten te realiseren voor het waterschap.

Renovatie, Correctief Onderhoud en Inspectie Rioolgemalen en Watersysteemwerken
Roelofs heeft zich ook geselecteerd voor de raamovereenkomst “Renovatie, Correctief Onderhoud en Inspectie Rioolgemalen en Watersysteemwerken” op perceel 2 (civieltechnische diensten) en 3 (inspecteren verhardingen en riolering). Met deze raamovereenkomst kan Roelofs de voorbereiding en onderhoud van waterbouwkundige kunstwerken en gemalen geheel voor Vechtstromen verzorgen en daarmee ontzorgen.

Voor de inspecties van de verhardingen en (riool)putten op basis van de NEN 2767-4 komen de expertisegebieden Beheer en Onderhoud (inspecteren openbare ruimte) en Water, Riolering en Ecologie (inspecteren riolen en putten) aan bod. Wij kijken er naar uit het waterschap Vechtstromen de komende jaren hiermee van dienst te zijn!