Nieuws

Wegenbouwkundig Laboratorium Roelofs op RTV Oost

13-11-2014

Roelofs beschikt al enige tijd over een eigen onafhankelijk wegenbouwkundig laboratorium waar onderzoek wordt verricht naar de kwaliteit van asfalt en funderingsconstructies. Dit is niet onopgemerkt gebleven en RTV Oost heeft hier in het televisieprogramma ‘Overijssel Vandaag’ en middels een uitgebreide radioreportage in het programma ‘Boeren, burgers, buitenlui’ (vanaf 37:46) aandacht aan besteed.

Sinds augustus 2014 is wegenbouwkundig laboratorium geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (registratienummer L589) voor een aantal verrichtingen, waarmee onder andere de aanwezigheid van PAK (teer) kan worden aangetoond. Tevens speelt het wegenbouwkundig laboratorium een belangrijke rol in innovatief onderzoek naar nieuwe productiemethoden en verduurzaming van asfaltmengsels. Opdrachtgevers hebben behoefte aan zekerheid over de kwaliteit van het geleverde product. Immers, de verscheidenheid is tegenwoordig groot. Daarom kan een opdrachtgever zijn product objectief laten beoordelen en testen door een geaccrediteerd laboratorium zoals dat van Roelofs.

Bekijk hier de uitzending of luister hier de uitzending (vanaf 37:46)

Naast het uitvoeren van standaard onderzoeken neemt innovatie een belangrijke plek in binnen Roelofs. Zo wordt er voortdurend onderzoek gedaan naar het verbeteren van samenstellingen, het kouder verwerken van asfalt en de levensduurverleningen van verhardingen.

Op dit moment wordt er gewerkt aan het verder uitrollen en doorverbeteren van Lynpave asfalt. Daarnaast staat de ontwikkeling van een alternatief bindmiddel voor asfaltgranulaat en het optimaliseren van asfaltrecycling op het programma.

Kwaliteitsborging
Met het oogpunt op actuele wetgeving, normering, kwaliteitsborging en het delen van kennis, zijn wij aangesloten bij FeNeLab, de branchevereniging voor geaccrediteerde laboratoria en kalibratie- en inspectie-instellingen in Nederland

Meer informatie over FeNeLab vindt u op de website: www.fenelab.nl of bekijk onderstaand informatiefilmpje: ‘”geaccrediteerd? Overal geaccepteerd!”.