Zandwinning

Roelofs is gespecialiseerd in het winnen en klasseren van ophoog- en industriezand. Wij exploiteren al jaren zandputten op diverse plaatsen in Noord- en Oost-Nederland en in Duitsland. De zandwinningen zijn op werkdagen geopend en worden door onszelf of in opdracht door derden geëxploiteerd.

Zand winnen en exploiteren gaat verder dan alleen een gat graven. We beseffen dat we voor een langere periode aanwezig zijn in een gebied en dat we een blijvende verandering in het gebied achterlaten. Daarom benaderen wij een zandwinlocatie vanuit de totale inpassing in het landschap.

Optimaal draagvlak voor (eind)situatie

In het beginstadium gaat meteen veel aandacht uit naar de eindsituatie en zo investeren we al zo vroeg mogelijk, dus tijdens de actieve winning, in het eindbeeld. Ook besteden we veel aandacht aan de communicatie met omwonenden en belanghebbenden. Via nieuwsbrieven en inloopavonden worden deze zoveel mogelijk betrokken bij de planvorming.

Multifunctioneel ruimtegebruik

Waar mogelijk kiezen we voor multifunctioneel ruimtegebruik. Verschillende van onze zandwinlocaties dienen mede als natuurgebied en/of als waterbergingsgebied. Andere locaties zijn geschikt gemaakt voor medegebruik voor extensieve recreatie.
Met deze visie en werkwijze zijn we, alleen of in combinatie, betrokken bij negen zandwinlocaties in Noord- Oost Nederland.

Wilt u meer weten over onze werkwijze? Zoekt u advies voor het vergunningstraject voor een ontgronding of de exploitatie van partijen zand en grond? Neemt u dan gerust contact op met onze specialist.

Voor de verkoop van zand en grond heeft Roelofs een speciale site:

WWW.ROELOFSZANDWINNING.NL


Heeft u een vraag of opmerking?