0546 - 67 88 88

Innovatie en Research and Development

Innovatie en Research and Development (R&D) zijn naar onze overtuiging niet los van elkaar te zien. Beide horen ze ook onlosmakelijk bij het MVO-beleid van Roelofs.

Onze R&D is zowel product- en proces- als marktgericht. We zorgen ervoor dat we innovatie  doorlopend en via verschillende kanalen stimuleren: zowel in projecten als in de organisatie. Voor het ontwikkelen, beoordelen, bundelen en implementeren van de innovaties maken we gebruik van een principe dat uitgaat van open innovatie. Onze innovaties hebben we gerubriceerd in product- en proces innovaties.

Procesinnovaties richten zich voortdurend op het verbeteren van de interne en externe processen die voor de bedrijfsvoering worden gehanteerd. Ook processen in het kader van projectbeheersing worden hierdoor voortdurend verbeterd en aangepast met nieuwe inzichten. Maar ook het aantoonbaar maken van deze innovaties door certificeren en acreditering maken hier een onderdeel van uit.

De andere variant is meer product gericht. Binnen het programma van productinnovaties binnen Roelofs gaat het over verbeteringen in bijvoorbeeld het verwerken van asfalt of het meervoudig gebruik van onze zandwinlocaties. Ook het doorontwikkelen van bestaande technieken of implementeren van nieuwe zijn een belangrijk onderdeel van de productinnovatie.

De 7 expertises staan hierin centraal. Iedere expertise kent haar eigen innovatieagenda:

  • Gebiedsontwikkeling
  • Mobiliteit
  • Water, riolering en ecologie
  • Verharding en Techniek
  • Energie en Milieu
  • Beheer en Onderhoud
  • Grondstoffen

Research and Development binnen Roelofs richt zich op nieuwe markten en producten. Vanuit R&D wordt buiten bestaande kaders gekeken en worden bestaande paden gemeden. Vanuit een idee en later gedegen businesscase ontstaan vanuit hier nieuwe diensten die vervolgens op de markt wordt gebracht.

UR Cool
Een voorbeeld van een project die vanuit multifunctioneel gebruik van onze zandwinlocaties is voortgekomen is UR Cool. Een duurzaam koelwater netwerk dat gebruik maakt van de natuurlijke koude in de zandwinplas. (www.urcool.nl)