Bodemsanering

Bodemsanering wordt steeds vaker opgenomen in geïntegreerde contracten. Het maakt dan onderdeel uit van een compleet werk. Bij Roelofs gaan we zoveel mogelijk circulair om met bodemverontreiniging, zodat het geld oplevert in plaats van geld kost. 

Een duurzame, gezonde leefomgeving is waar we ons continu voor inzetten. Niet alleen bovengronds, ook onder de grond. Bij milieukundig onderzoek kunnen echter verontreinigingen worden aangetroffen in de openbare ruimte, waaronder de (water)bodem. Welke maatregelen er genomen moeten worden is onder meer afhankelijk van het toekomstig gebruik van de locatie en wet- en regelgeving.

Bij Roelofs kunnen we alle soorten bodemsanering uitvoeren, maar we kijken ook verder. Door middel van het ontwerpen van een gebied willen we ervoor zorgen dat de verontreiniging geen geld kost, maar juist geld oplevert. Dit kan zijn in vergunningen, of in de uitvoeringen, of door het toe te passen in ander materiaal.

Type bodemsaneringen

Voorafgaand aan de sanering wordt hiervoor een uitgebreid saneringsplan opgesteld. Roelofs onderscheidt drie types saneringen:

  • Insitu – Een sanering zonder grondverzet, verontreiniging wordt ter plaatse verwijderd
  • Exsitu – De verontreinigde grond wordt afgegraven en afgevoerd voor behandeling en/of verwerking elders
  • Onsite – De verontreinigde grond wordt afgegraven en ter plaatse gereinigd en teruggestort

SIKB BRL 7000

Ten behoeve van bodemsaneringen beschikt Roelofs over het procescertificaat “uitvoering bodemsanering” conform de SIKB BRL 7000, zodat deze volledig voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Door een bodemsanering integraal uit te voeren wordt voor u tijd en geld bespaard.

Waterbodemsanering

Naast de reguliere bodems zijn ook veel waterbodems in Nederland verontreinigd. Een verontreinigde waterbodem ontstaat door het neerslaan op de waterbodem van kleine deeltjes, afkomstig van bijvoorbeeld plantenresten of vuil van straat of het aangrenzende land. Om deze verontreiniging te saneren dient de locatie gebaggerd te worden, ofwel het verwijderen van de vervuilde sliblaag. Roelofs adviseert naast de sanering van bodems ook in de sanering van waterbodem.

Door de ruime ervaring in uitvoering van saneringen én door goed opgeleide mensen, is Roelofs de partner in het saneren van verontreinigingen, zowel in de reguliere bodem als waterbodem. Roelofs kenmerkt zich doordat het een integrale kennispartner is op dit gebied, ofwel begeleiding van eerste onderzoek, aanvraag vergunning en de uiteindelijke sanering.


Heeft u een vraag of opmerking?