Circulaire Economie

In een circulaire wereld bestaat geen afval. Alle producten worden hergebruikt, waardoor grondstoffen hun waarde behouden. Roelofs neemt opdrachtgevers graag mee in de vele kansen die de circulaire economie biedt.

Laagwaardig hergebruik of downcycling wordt in de GWW sector al jaren toegepast. Zo wordt puin bijvoorbeeld gebruikt als fundering voor een nieuw aan te leggen weg. Hierbij levert de kwaliteit van het product echter sterk in. Daarom willen we steeds meer toe naar upcycling, waarbij uit het afval een product ontstaat met een hogere kwaliteit dan het oorspronkelijke product. Een concreet voorbeeld is bermmaaisel toepassen in het productieproces van verkeersborden.

Wanneer alle afvalstoffen op deze manier gerecycled worden, is er geen afval meer en spreken we van een circulaire economie. De producten van vandaag zijn de grondstoffen voor morgen!

Wilt u invulling geven aan circulaire economie? Met een duurzaamheidsscan door middel van het Roelofskompas kunnen wij u handvatten bieden waarmee u duurzaamheid concreet maakt. Als koploper in de markt kan Roelofs ook bij het circulair aanbesteden van projecten ondersteuning bieden. Dit kan tevens volgens Rapid Circular Contracting (RCC).

Wat voor de één een afvalstof is, kan voor de ander een bouwstof zijn. Door de productieprocessen, afvalstromen en benodigde grondstoffen van verschillende bedrijven in kaart te brengen, kunnen deze wellicht met elkaar gecombineerd worden.

De voordelen hiervan zijn:

  • Financieel: het bespaart geld
  • Minder afvalstoffen is beter voor het milieu
  • Door op deze manier samen te werken ontstaan nieuwe businesscases, die weer andere mensen vragen. Dit is een stimulans voor de economie én een kans om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten.

Circulaire businessmodellen

Door de circulaire economie ontstaan nieuwe businessmodellen. Zo kan leasing een financieringsoplossing zijn. Daarbij wordt een oplossing geboden, zonder dat er een product gekocht moet worden. Het gaat om het gebruik in plaats van het bezit. Zo kan een gemeente in de toekomst wellicht een weg leasen voor een bepaald bedrag per jaar. De aannemer legt de weg aan, zorgt voor het beheer en onderhoud en gebruikt het materiaal vervolgens weer voor een andere toepassing.

Wij gaan graag eens om de tafel om hierover te brainstormen. Op basis van een duurzaamheidsscan of quickscan kunnen wij adviseren en handvatten bieden om circulair te ondernemen.

De overgang naar een circulaire economie begint bij het circulair aanbesteden van projecten. Vaak is de ambitie er al. Maar waar te beginnen?

Een circulair project richt zich niet alleen op het product dat wordt geleverd, maar ook op het beheer en onderhoud en uiteindelijk het hergebruik van de materialen. De bestaande regelgeving en procedures maakt het echter niet makkelijk om een project op deze manier aan te besteden. Roelofs kan ondersteunen bij het omzetten van deze wens naar een concrete vraag aan de markt, bijvoorbeeld door middel van Rapid Circular Contracting.

Onze kennis en expertise op het gebied van circulair inkopen en aanbesteden delen wij graag. Dit kan zijn door persoonlijk in gesprek te gaan, maar ook in de vorm van bijvoorbeeld een workshop.

Rapid Circular Contracting (RCC)

Rapid Circular Contracting is een methode die is ontwikkeld om projecten met een circulaire ambitie in de markt weg te zetten. Bij RCC wordt er niet gewerkt met een traditioneel Programma van Eisen, maar wordt er samengewerkt vanuit de behoefte van de opdrachtgever. Er wordt (in eerste instantie) niet gekeken naar de prijs, maar naar expertise, vakmanschap, samenwerking en invulling van circulariteit. Partijen worden zo uitgedaagd om creatief en innovatief mee te denken over hoe zij meer waarde aan ruimte kunnen geven.

Koploper in de (circulaire) markt

Roelofs won de eerste circulaire aanbesteding in de civiele techniek, namelijk die van wijk De Parken in Apeldoorn. Van de 43 inschrijvers was Roelofs degene die het beste invulling wist te geven aan circulariteit en samenwerking binnen het project. Dit plan, op basis van Rapid Circular Contracting, werd puur op kwaliteit beoordeeld: techniek en kosten werden buiten beschouwing gelaten.

Circulair ontwerpen

In de bouwsector en de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) worden jaarlijks grote hoeveelheden materialen en grondstoffen gebruikt (260 miljoen kg). Tijdens de bouw, verbouwing en sloop van gebouwen ontstaan grote afvalstromen. Jaarlijks komt er een hoeveelheid van 23 miljoen bouw- en sloopafval vrij. Het meeste sloopafval wordt na het recyclingproces gebruikt als funderingsmateriaal voor GWW. Bij renovatie van wegen is het funderingsmateriaal vrijwel zonder probleem opnieuw bruikbaar als funderingsmateriaal en er is geen nieuw granulaat meer nodig.

 


Heeft u een vraag of opmerking?