Levenscyclusanalyse (LCA)

In opdracht van bedrijven, brancheverenigingen, overheden en maatschappelijke organisaties voert Roelofs milieukundige levenscyclusanalyses (LCA) uit. Een goed uitgevoerde LCA-studie biedt inzicht in de milieu-impact van een product of dienst. Daarbij wordt de gehele productketen geïnventariseerd: van grondstofwinning, productieprocessen, transport, gebruik tot en met verwerking na afdanking. Op basis hiervan worden de milieuresultaten berekend. Het vergelijken van alternatieven is een ander mogelijk doel van LCA.

Wat kun je met een LCA-studie doen?
Roelofs onderscheidt zich in de LCA-markt door de complexiteit van de LCA goed af te stemmen op de vraag van de klant. Bijvoorbeeld:

  • Intern meer inzicht in de productketen om gericht verbeteringen door te kunnen voeren
  • Opties voor verduurzaming laten doorrekenen
  • Een milieuprofiel om het product mee te kunnen promoten
  • Een product vergelijken met een concurrerend product

Een LCA studie wordt snel uitgevoerd en geeft met een bescheiden budget veel inzicht. Als u naar buiten wilt treden met LCA-resultaten voeren we een volledige LCA uit volgens de ISO-14040/44 standaarden. LCA kan zich ook richten op een deel van de productketen. Zo doen wij regelmatig studies naar verwerkroutes van afvalstromen. Voor een algemeen beeld van de milieueffecten van uw product voor intern gebruik kunnen wij tevens een quickscan uitvoeren.

LCA en maatschappelijke discussie
LCA kan ingezet worden voor milieuanalyses ten behoeve van lastige maatschappelijke discussies, waarbij er stevige belangen spelen. Hierbij is het mogelijk om te werken met een begeleidingscommissie of een panel en om een wetenschappelijke review te laten uitvoeren. Een recent voorbeeld hiervan is onze studie naar het gebruik van gietasfalt in relatie tot traditionele onderhoudsmethoden zoals bakfrezen.

Internationale standaarden
Onze LCA’s voeren we uit volgens de internationale ISO-standaarden 14040/44. Wij voeren de volgende type LCA-studies uit:

  • PEF/OEF. Het handboek Product Environmental Footprint (PEF) en Organisational Environmental Footprint (OEF) zijn hard op weg om de nieuwste Europese LCA-standaard te worden.
  • SBK Bepalingsmethode, voor opname van het milieuprofiel van uw product in de Nationale Milieudatabase of het opstellen van een MRPI-blad.
  • Ketenanalyses ten behoeve van de CO2-Prestatieladder
  • Ketenanalyses ten behoeve van het MJA-convenant
  • Standaarden van de GRI en de WBCSD

LCS basis voor advies
De analyse van het milieuprofiel van uw product is vaak een eerste stap in een verbeterproces. Is de milieu-impact bekend? Dan kunt u aan de slag met het identificeren en implementeren van verbeteringen. Wij combineren een LCA-studie vaak met een verbeteradvies op basis van de resultaten en gesprekken  met deskundigen uit verschillende hoeken van uw bedrijf. In verschillende bedrijven heeft dit geresulteerd in concrete verbetertrajecten in een productketen, bijvoorbeeld in de PVC-productieketen.

We combineren een milieukundige analyse vaak met de kosteneffectiviteit van verschillende scenario’s. Ons onderzoek naar verschillende typen betonwegen in opdracht van de provincie Flevoland is daar een duidelijk voorbeeld van.

Resultaten
Resultaat van een LCA-studie is vaak een rapport, maar steeds vaker levert het kenniscluster Energie en Milieu ook managementpresentaties, een slide-doc of een workshop. Een flexibele vorm is een rekentool. Dit is een – meestal eenvoudig – rekenprogramma waarmee u zelf milieuresultaten kunt berekenen aan de hand van uw specifieke invoer.


Heeft u een vraag of opmerking?