Featured Video Play Icon

Nieuws

Gemeente Coevorden kiest voor Roelofs Designlab

03-07-2019

De gemeente Coevorden heeft met het Roelofs Designlab alle belanghebbenden op de hoogte gebracht van het voorgestelde ontwerp van de zuidelijke ontsluitingsweg Coevorden.

De zuidelijke ontsluitingsweg Coevorden is de verbinding tussen de nieuwe aansluiting op de N34 bij het Klooster en de bestaande Hulteweg in Coevorden. Na in het verleden betrokken te zijn geweest bij het voorlopige ontwerp is Roelofs vervolgens gevraagd mee te werken aan het definitieve ontwerp.

Samen inpassing optimaliseren
Vanuit een werkgroep bestaande uit de gemeente, een landschapsarchitect, Roelofs en een afgevaardigde van Jarola als belanghebbende partij is de inpassing in het gebied geoptimaliseerd.

Met behulp van het Designlab konden alle belanghebbenden op een inzichtelijke manier op de hoogte worden gebracht van het voorgestelde ontwerp.

Roelofs Designlab
Het Roelofs Designlab is uitermate geschikt om:

      • In co-creatie te werken met de omgeving;
      • Het draagvlak te vergroten;
      • Gezamenlijk invulling te geven aan de openbare ruimte.

Het is niet altijd eenvoudig om bestuur, stakeholders of burgers mee te krijgen in een verandering in de openbare ruimte. Of er liggen meerdere ontwerpen, waarbij betrokkenen de mogelijkheid krijgen om mee te beslissen. Door het Designlab in te schakelen, kan dit proces versnelt en verduidelijkt worden.

LEES MEER IN DE FOLDER