Nieuws

Ondertekening overeenkomst ‘Hart van Leusden’

22-03-2018

Donderdag 22 maart is de bouwteamovereenkomst voor de uitvoering van de voorbereidende werkzaamheden aan het ‘Hart van Leusden’ ondertekend. Dit betreft de renovatie van het openbare gebied van De Hamershof.

Wethouder Dragt van de gemeente Leusden en Gerard Hoiting, directeur van Roelofs, ondertekenden de bouwteamovereenkomst voor de uitvoering van de voorbereidende werkzaamheden. Het bouwteam heeft als taak de voorbereidende werkzaamheden te laten resulteren in een voor de opdrachtgever aanvaardbaar ontwerp, verwerkt in een bestek met bijbehorende tekeningen.

Herinrichting openbare ruimte
Wanneer beide partijen tot overeenstemming zijn gekomen, zal er worden overgegaan op de uitvoeringsfase. Dit betreft de herinrichting en het verbeteren van het openbare gebied in het centrum van Leusden, de Hamershof. Een groot onderdeel hiervan is het leveren en aanbrengen van natuurstenen verharding. Daarnaast zijn ook lijngoten, zitelementen, waterelementen en groen onderdeel van het werk. Ook wordt de verkeersstructuur in het oostelijke deel van het gebied gewijzigd.

Omgevingsmanagement
Het omgevingsmanagement is van essentieel belang voor een succesvol project. Er zal dan ook veel aandacht worden besteed aan het betrekken van de omgeving.

We zijn blij weer zo’n mooi project in bouwteam uit te mogen voeren en kijken uit naar de samenwerking!

Lees meer over bouwteam