Bouwteam

Vertrouwen als drijvende kracht achter ieder project, met een optimaal projectresultaat als hoogst gelegen doelstelling. En hierbij ook nog meer tevredenheid, lagere kosten en een hogere doorloopsnelheid. Kan dat? Het antwoord is ja, als je als organisatie intensief wil samenwerken kan dat! Intensieve samenwerkingsvormen zoals de bouwteamconstructie zijn hiertoe de sleutel.

Wensen en behoeften centraal

Een bouwteam vergt een andere kijk op het uit te voeren werk. In plaats van dat de opdrachtgever aangeeft wat hij exact wil hebben, geeft hij aan wat hij wil bereiken. Dat betekent dat er in een bouwteam vaak niet wordt gewerkt met een vooraf exact uitgewerkt ontwerp. In plaats daarvan geeft de opdrachtgever zijn wensen aan, bijvoorbeeld dat de dorpskern een landelijke uitstraling moet hebben: een plek waar toeristen hun hart kunnen ophalen. De kaders, met eventueel een plafondprijs, worden tevens vastgesteld. Samen wordt dan vanaf de initiatieffase naar de beste oplossing gewerkt. Bij aanvang wordt er vooral stilgestaan bij de manier van samenwerken.

Samen naar de beste oplossing

Samen wordt het ontwerp vervolgens uitgewerkt. Er is in een bouwteam transparantie door volledige inzage in het ontwerp-, uitvoerings- en prijsvormingsproces, wat zorgt voor een succesvolle oplossing waar iedereen achter staat. Het begeleiden van het proces en het leiden van het project ligt binnen het team, waardoor een hoge betrokkenheid van alle partijen gedurende het gehele proces is gewaarborgd. Door op een laagdrempelige manier te overleggen is er ruimte voor ieders ideeën, wensen en eisen.

Kostenbesparing in bouwteam

Bij het vergelijken van projecten blijkt dat bouwteamconstructies kostenbesparend zijn ten opzichte van traditionele samenwerkingsvormen. Deze besparing kan oplopen tot wel 15 tot 25%. Efficiëntieslagen in bouwteams worden onder andere bepaald in:

  • Besteksvoorbereiding en aanbesteding
  • Eindcontrole en directietoezicht
  • Communicatie en omgeving
  • Contractwijzingen (bij- en meerwerk)

LEES DE 10 VOORDELEN VAN EEN BOUWTEAM EN MEER IN ONZE BROCHURE


ACTUEEL

BOUWTEAM BEZIG MET EEN OPMARS
13-06-2019

Projecten worden steeds vaker als bouwteam aanbesteed. Een ontwikkeling die wij toejuichen en waar wij ons al jarenlang voor inzetten. Want een bouwteam levert veel voordelen op, voor zowel opdrachtnemer als opdrachtgever. Ook de Cobouw merkte dit op en schreef een artikel over de bouwteamconstructie, waarbij de door Roelofs opgestelde ’10 voordelen van een bouwteam’ zijn geciteerd. Lees meer


 

Lopende bouwteamprojecten

Bouwteam Haven Zuid in Almelo

In oktober 2018 is Roelofs uitgekozen als bouwteampartner voor de herinrichting van het centrumgebied rondom het nieuwe Haven –Zuid gebouw. De gemeente Almelo en Roelofs gaan gezamenlijk het ontwerp dat er al ligt, technisch verder uitwerken en voorbereiden zodat in het voorjaar van 2019 gestart kan worden met de uitvoering van alle werkzaamheden.

In februari 2019 wordt gestart met de eerste werkzaamheden van de herinrichting. Het werkgebied dat hierbij hoort is in de afbeelding hiernaast aangegeven. Naar verwachting zijn alle werkzaamheden gereed in december 2019. Het werk wordt uitgevoerd volgens een doordachte logische fasering met bijbehorende planning. In de fasering wordt rekening gehouden met de bereikbaarheid van het projectgebied voor onder andere de bezoekers, hulpdiensten en bevoorrading.

lees meer

Bouwteam Hart van Leusden fase 1

Roelofs werkt aan de herinrichting en verbeteren van het openbare gebied in het centrum van Leusden, de Hamershof. Groot onderdeel hiervan is het leveren en aanbrengen van natuurstenen verharding.

Daarnaast ook lijngoten, zitelementen, waterelementen en groen. Onderdeel van de herinrichting is de wijziging van de verkeersstructuur in het oostelijke deel van het gebied. Dat is het gebied rondom het, in aanbouw zijnde, Huis van Leusden tot aan de Burgemeester van der Postlaan.

Onlangs was de ondertekening van het contract voor fase 2 en 3.  Fase 1 zal in juni gereed zijn en fase 2 en 3 loopt nog door tot in 2020. We vertrouwen op een prettige voortzetting van de samenwerking.

lees meer

Heeft u een vraag of opmerking?