Bouwteam

Vertrouwen als drijvende kracht achter ieder project, met een optimaal projectresultaat als hoogst gelegen doelstelling. En hierbij ook nog meer tevredenheid, lagere kosten en een hogere doorloopsnelheid. Kan dat? Het antwoord is ja, als je als organisatie intensief wil samenwerken kan dat! Intensieve samenwerkingsvormen zoals de bouwteamconstructie zijn hiertoe de sleutel.

Wensen en behoeften centraal

Een bouwteam vergt een andere kijk op het uit te voeren werk. In plaats van dat de opdrachtgever aangeeft wat hij exact wil hebben, geeft hij aan wat hij wil bereiken. Dat betekent dat er in een bouwteam vaak niet wordt gewerkt met een vooraf exact uitgewerkt ontwerp. In plaats daarvan geeft de opdrachtgever zijn wensen aan, bijvoorbeeld dat de dorpskern een landelijke uitstraling moet hebben: een plek waar toeristen hun hart kunnen ophalen. De kaders, met eventueel een plafondprijs, worden tevens vastgesteld. Samen wordt dan vanaf de initiatieffase naar de beste oplossing gewerkt. Bij aanvang wordt er vooral stilgestaan bij de manier van samenwerken.

Samen naar de beste oplossing

Samen wordt het ontwerp vervolgens uitgewerkt. Er is in een bouwteam transparantie door volledige inzage in het ontwerp-, uitvoerings- en prijsvormingsproces, wat zorgt voor een succesvolle oplossing waar iedereen achter staat. Het begeleiden van het proces en het leiden van het project ligt binnen het team, waardoor een hoge betrokkenheid van alle partijen gedurende het gehele proces is gewaarborgd. Door op een laagdrempelige manier te overleggen is er ruimte voor ieders ideeën, wensen en eisen.

Kostenbesparing in bouwteam

Bij het vergelijken van projecten blijkt dat bouwteamconstructies kostenbesparend zijn ten opzichte van traditionele samenwerkingsvormen. Deze besparing kan oplopen tot wel 15 tot 25%. Efficiëntieslagen in bouwteams worden onder andere bepaald in:

  • Besteksvoorbereiding en aanbesteding
  • Eindcontrole en directietoezicht
  • Communicatie en omgeving
  • Contractwijzingen (bij- en meerwerk)

Heeft u een vraag of opmerking?