Nieuws

Revitalisatie van het Lemsterpad in bouwteam

29-08-2017

De gemeente De Fryske Marren en Roelofs gaan in bouwteamverband het industrieterrein ‘Lemsterpad’ revitaliseren. De realisatie van de werkzaamheden starten op 30 augustus 2017, waarbij de bereikbaarheid van de bedrijven en woningen wordt gewaarborgd.

Op basis van de input en eisen van de gemeente heeft Roelofs een ontwerp opgesteld. Het ontwerp is tijdens een inloopavond gepresenteerd aan de aanwonenden en aanliggende bedrijven. Het plan is zeer positief ontvangen, wat betekent dat er op 30 augustus al gestart kan worden met de uitvoering van de werkzaamheden.

Werkzaamheden
De werkzaamheden houden in het kort in dat de hoofdrijbaan opnieuw voorzien wordt  van een asfaltlaag. Ook worden er op enkele locaties schades in de onder- en tussenlaag worden hersteld. De zijpoten van het Lemsterpad, waar diverse bedrijven aan zijn gevestigd, zullen tevens worden voorzien van asfalt. In het projectgebied worden verder diverse bedrijfspanden afgekoppeld van het gemengde rioolstelsel, aangezien er een hemelwaterriool zal worden gerealiseerd. Hiermee wordt verwacht dat bij hevig regenval de kans op water op straat drastisch zal worden verminderd.

Het project zal gefaseerd worden uitgevoerd, zodat de bereikbaarheid van de bedrijven/woningen zo goed mogelijk kan worden gewaarborgd, wat in het project een belangrijke prioriteit heeft. De werkzaamheden eindigen in de maand oktober/november 2017.

Bouwteam
Door het toepassen van een bouwteamconstructie wordt ervoor gezorgd dat de lijntjes kort worden gehouden en de gemeente gedurende het project veelvuldig inspraak heeft op het gehele proces. Bij eventuele wijzigingen tijdens de uitvoering kan Roelofs snel en gemakkelijk inspringen door het aanpassen van het ontwerp en dit terug te koppelen naar de uitvoering. Door deze constructie kunnen we een optimale kwalitatieve impuls geven aan de omgeving.