Nieuws

Serie kennissessies ‘Herziene CROW-publicatie 210’ afgerond

16-03-2016

De vier door Roelofs georganiseerde kennissessies ‘Herziene CROW-publicatie 210: wat betekent dit voor u?’ zijn afgerond. We kunnen terugkijken op interessante, interactieve bijeenkomsten waarbij we de herziene CROW-publicatie uitgebreid hebben kunnen toelichten.

Vanaf januari 2016 is de herziene CROW-publicatie 210 “Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt” van kracht. Om hier belanghebbenden optimaal over te informeren heeft Roelofs op 16, 17, 22 en 24 maart kennissessies over dit onderwerp georganiseerd. In totaal hebben bijna veertig mensen deze sessies bijgewoond.

Mooie gedachtewisseling
Naast de uitgebreide uitleg over de herziene CROW en de verschillen met de oude publicatie was er veel ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. De publicatie werd zowel vanuit het standpunt van de opdrachtgever als van de asfaltcentrale (de acceptant van het vrijgekomen asfalt) bekeken. Dit leverde mooie gedachtewisselingen op. De sessies werden afgesloten met een lunch.

De specialist
Roelofs beschikt over een eigen onafhankelijk wegenbouwkundig laboratorium. In dit laboratorium wordt onderzoek verricht naar bestaande (asfalt)verhardingen, funderingsconstructies en naar verbetering in asfaltmengsels.

Ons laboratorium is één van de weinige in Nederland dat onder de verplichte NEN-EN-ISO-IEC 17025 (registratie raad voor accreditatie L589) accreditatie onderzoek mag doen naar de aanwezigheid van teer (PAK) conform CROW-publicatie 210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt”.