Blog

Vijf voordelen van burgerparticipatie in infraprojecten

04-02-2016

Stel je voor dat je zelf de openbare ruimte in je straat kunt inrichten. Samen met de buurt een plan maken, waarbij de gemeente slechts ondersteunt. Voor de meeste mensen zal dit klinken als een situatie die niet snel werkelijkheid wordt. Toch is deze ultieme vorm van burgerparticipatie mogelijk. Sterker nog, op deze manier een project aanvliegen pakt geweldig uit. Als opdrachtnemende partij hebben wij dit al mogen ervaren.

Ook in de infrasector neemt burgerparticipatie een steeds grotere rol in. En dit beperkt zich niet alleen tot informatieavonden en nieuwsbrieven. Zo zitten bij het project Herinrichting Dijkhuizen de inwoners ín het projectteam, en vormen zij samen met Roelofs een bouwteamsamenwerking. Het ontwerp is samen met Roelofs opgesteld en de financiering is grotendeels door het projectteam zelf geregeld. De gemeente had hierin slechts een faciliterende rol.

Dit soort participatieprojecten zullen in de toekomst steeds vaker voorkomen. Een positieve ontwikkeling, vinden wij bij Roelofs. Daarom in deze blog vijf voordelen van burgerparticipatie in infraprojecten:

  • Tevreden omgeving
  • Minder vandalisme
  • Geldbesparing voor de gemeente
  • Beste resultaat
  • Betere band tussen gemeente en inwoners

Tevreden omgeving
Wanneer de invloed van inwoners wordt vergroot en er naar alle wensen wordt geluisterd, levert dit een tevreden omgeving op. Óók als er niet aan alle wensen kan worden voldaan: wanneer je goed uitlegt waarom iets niet kan, nemen mensen dat namelijk wel aan. Ook voor zaken als verslechterde bereikbaarheid tijdens de uitvoering is op deze manier meer begrip. Transparante communicatie is hierbij heel belangrijk. Daarom is het werken in een bouwteam zeer geschikt voor participatieprojecten.

Minder vandalisme
Wanneer de openbare ruimte is ingericht door inwoners zelf, zal er minder snel vandalisme worden gepleegd. Men is trots op het resultaat, heeft hier tijd ingestoken. Ook inwoners van andere delen van het dorp of de stad weten dit. Daarnaast ligt ook (een gedeelte van) het onderhoud soms bij de inwoners. Hiermee wordt de grens om zomaar wat te vernielen een stuk hoger gelegd.

Geldbesparing voor de gemeente
Investeren in goede communicatie aan het begin betaalt zich uit in een voorspoedig verloop van de rest van het project. Bij het project in Ruinerwold zorgde de projectgroep tevens zelf voor een deel van de benodigde kosten, wat een flinke besparing betekende voor de gemeente. Daarnaast wordt er in participatieprojecten bespaard op klachtenafhandeling en het herstellen van schade door vandalisme. Ook het onderhoud van het opgeleverde werk kan (deels) door de buurt worden verzorgd.

Beste resultaat
Wie weet er nou beter waar er behoefte aan is en wat de knelpunten zijn dan de buurt zelf? Door de omgeving meer inspraak te geven wordt er een beter resultaat gerealiseerd.

Betere band tussen gemeente en inwoners
Een participatieproject is dé mogelijkheid voor een gemeente om de band met de samenleving te versterken. Dit door de inwoners meer inbreng te geven en goed naar elkaar te luisteren.

Een participatieproject vraagt enige flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ambtenaren moeten hun eigen rol wat meer durven loslaten. Wél de kaders stellen, maar open staan voor een andere invulling en ideeën vanuit de samenleving. De ene gemeente is hier verder mee dan de andere.

Roelofs heeft reeds een jarenlange ervaring met alle facetten van omgevingscommunicatie. De eindgebruiker staat bij ons altijd centraal. Participatieprojecten waarbij nauw wordt samengewerkt sluiten dan ook naadloos aan op onze aanpak. Wij gaan de uitdaging graag aan!