CO2-advisering

Roelofs is als eerste infrabedrijf gecertificeerd op niveau 5 van de vernieuwde CO2-prestatieladder. Onze kennis en expertise kunnen wij inzetten om andere bedrijven en overheden te adviseren en te begeleiden in het verminderen van de CO2 uitstoot.

Met het toepassen van technologische oplossingen laten verschillende soorten objecten in de publieke ruimte zich op afstand beheren. Zo bespaart u op innovatieve manier op energie- en onderhoudskosten, helpt u CO2-uitstoot verminderen en maakt u de openbare ruimte beter bereikbaar en veiliger.

Denk bijvoorbeeld aan dynamische objecten als straatverlichting die u op afstand dimt of opvoert. Maar ook verkeerslichten, bruggen, pollers, gemalen en spoorbomen kunt u op afstand bedienen en de status aflezen. Al deze objecten zijn, ongeacht hun verschillende protocollen en systemen, in één interface zichtbaar en te bedienen met de tablet of smartphone.

Duurzaamheid onderdeel van beleid

Dit moet worden bewerkstelligd door duurzaamheidstools en ambities te borgen in de beleidsdocumenten, zoals een paragraaf duurzaamheid in ieder project- en beheerplan.

Diensten

Bedrijven zijn verplicht om energie te besparen aan de hand van verschillende regels en wetten. Dan rijst al snel de vraag hoe hiermee te beginnen. Roelofs ondersteunt door middel van een pragmatische aanpak. Wij helpen overheidsinstellingen en bedrijven met onder andere:

  • Opstellen CO2 footprint
  • CO2 meten en monitoren
  • Strategie en advies ten behoeve van het verminderen van de CO2 uitstoot
  • Begeleiden in certificering verschillende niveaus CO2-prestatieladder
  • Koppelen aan de juiste partners

Ontwikkelingen CO2-reducerende producten

Roelofs is daarnaast zelf betrokken bij de ontwikkeling van verschillende producten die in de bouw en civiele techniek kunnen worden toegepast om de CO2 uitstoot de reduceren. Een voorbeeld hiervan is RubberPave. RubberPave asfalt bevat hergebruikte materialen (rubber van autobanden), wat past in de circulaire economie. De verkeersdeelnemers rijden er daarnaast soepeler overheen, wat zorgt voor minder uitstoot.

CO2 reductie in de bouw

Roelofs kan de CO2 uitstoot van organisaties in kaart brengen en vervolgens reduceren. Niet alleen in de bouw, maar ook in de verschillende takken van civiele techniek en het bedrijfsleven. Na het opstellen van de CO2 footprint stellen we een strategie op met een advies om de CO2 uitstoot te verminderen.

De strategie bevat verschillende niveaus en geeft antwoord op de wijze waarop CO2 reductie wordt bepaald. Betreft dit eerst intern, of worden er ook onderaannemers bij betrokken? En hoe speelt de inkoop hier een rol in?

Op het laatste niveau legt de organisatie zichzelf verplichtingen op. Wij gebruiken hier ons Roelofskompas voor. De zeven pijlers zijn input voor concrete doelstellingen om tot CO2-reductie te komen. Een bedrijf dat afval over heeft, kan bijvoorbeeld circulaire economie toepassen door dat afval in te zetten in het productieproces van een (nieuw) product.

Certificering CO2-prestatieladder

De CO2-prestatieladder is een veelgebruikt middel om inhoud te geven aan duurzaamheid. Ook stimuleert het bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen tot CO2 bewust handelen. De certificering volgens de ladder kan zowel in de bedrijfsvoering als in de uitvoering van projecten plaatsvinden.

De CO2-prestatieladder vereist dat het bedrijf een gestructureerd proces inricht dat tot voortdurende verbetering leidt. Hierbij wordt vanuit verschillende invalshoeken bekeken . Naast inzicht in de eigen CO2 uitstoot en de maatregelen om dit terug te dringen, wordt er ook gekeken hoe het bedrijf hierover communiceert en op welke manier de samenwerking in innovatie wordt opgezocht.

Werken volgens de CO2-prestatieladder biedt verschillende voordelen:

  • Kostenbesparing doordat er minder energie wordt verbruikt
  • Materiaalbesparing
  • Voordeel in aanbestedingen
  • Het stimuleert innovatie, creativiteit en eigen initiatief

Roelofs is zelf al jaren gecertificeerd volgens het hoogste niveau van de CO2-prestatieladder, namelijk niveau 5. We waren zelfs het eerste infrabedrijf in Nederland dat dit niveau volgens de nieuwe normering behaalde.

Als expert kunnen wij ook andere bedrijven en overheden begeleiden in het traject van certificatie. Dit kan in de bedrijfsvoering zijn, maar ook in de keten of in een project. Onze pragmatische aanpak en uitgebreide kennis zijn hiervoor een uitstekende basis.


Heeft u een vraag of opmerking?